BBR-udskrifter blev ændret bag husejernes ryg


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/social-warfare/functions/social-networks/googlePlus.php on line 71

I BBR-registeret indgår oplysninger om kloakeringsforhold, og disse oplysninger er det kommunens ansvar at tilvejebringe.

bbr-offentligt-kloakeret

Møn Kommune ændrede kloakeringsoplysninger i BBR’registeret uden at sige noget til husejerne!

I forbindelse med Magleby kloaksag kikkede mange af Maglebys husejere naturligt nok i skuffer og mapper efter deres BBR-udskrifter, for at få klarhed i deres ejendoms kloakeringsstatus. Cirka 13 af Maglebys husejere fandt ad den vej ud af, at deres hus var “Offentligt kloakeret”. De pågældende BBR-udskrifter var alle sammen fra før 1997. Og det viste sig, at udskrifter fra 1997 og senere, på selvsamme huse, nu stod registeret med “mekanisk rensning”, “nedsivning” eller lignende. Vordingborg Kommune forklarede, at de 13 udskrifter med “offentlig kloakering” måtte være en fejl – og at man forresten ikke skulle tillægge BBR-skemaerne nogen særlig værdi.

 

Dokumentfalsk for 7 millioner

Uffe Thorndahl har påvist, at kommunen i alt har ændret cirka 200 BBR-udskrifter bag borgernes ryg.
En vågen borger kontaktede i 2013 By- og boligministeriet, hvor en chefkonsulent helt ekstraordinært lavede nogle datakørsler, der påviste, at størstedelen af  Maglebys ejendomme til og med 1996 stod registeret som “offentligt kloakeret”, men i 1997 var registreringen gennemgående ændret. Ændringen kan kun være foretaget på administrativt plan af daværende Møns Kommune. Husejerne blev ikke orienteret. Efterfølgende aktindsigter mv har vist, at denne praksis ikke kun gik ud over Maglebys cirka 70 husejeres retsbeskyttelse (da en offentligt kloakeret ejendom ikke lovligt kan opkræves tilslutningsafgift), men at over  200 ejendomme på Østmøn således fik ændret deres BBR uden orientering. Kommunens dokumentfalsk har en økonomisk konsekvens for de berørte borgere på ca. 7 millioner kr i tilslutningsafgifter. Da den gældende spildevandsplan fra 1987 fastslog at samtlige ejendomme var tilsluttet kommunens spildevandsanlæg, er der tale om en meget betydelig lovsovertrædelse.

Det var vi jo nødt til – ellers kunne vi ikke opkræve tilslutningsbidrag”.
Fra kommunens side husker ingen noget, officielt, om hvem der effektuerede omskrivningerne, uden at husejerne blev orienteret. Men en højt placeret ansat i daværende Møn Kommune, skal have udtalt: “Det var vi jo nødt til – ellers kunne vi ikke opkræve tilslutningsbidrag.”

At Møn Kommune ændrede i BBR-registeret på denne måde, er at betragte som en omfattende overtrædelse af Straffelovens § 171 om dokumentfalsk, fordi ændringerne var i strid med det gældende retsgrundlag: Spildevandsplanen fra 1987.