Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/my-wp-translate/includes/class-my-wp-translate-po-parser.php on line 186
Busemarke og Mandemarke, omkloakeret 2007-2008 - Retssamfund DK

Busemarke og Mandemarke, omkloakeret 2007-2008


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/social-warfare/functions/social-networks/googlePlus.php on line 71

Busemarke og Mandemarke er to landsbyer i den gamle Magleby Kommune, på sognekommunernes tid. De blev omkloakeret i 2007-2008.  Det drejede sig om små hundrede ejendomme, af hvilke flere protesterede mod at betale tilslutningsafgift – da de mente, at de allerede var offentligt kloakeret.

Mandemarke og Busemarke udgjorde hver et selvstændigt kloakopland i daværende Møn Kommunes spildevandsplaner fra 1977 og 1989, hvor kommunen selv anførte, at kloakanlægget var ejet og drevet af kommunen. Når det er tilfældet, kan der som bekendt ikke lovligt opkræves tilslutningsbidrag, jf Betalingslovens §2 st. 1, hvori står, at “Der kan ikke opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der før den 1. januar 2010 var tilsluttet eller var pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg i henhold til tidligere regler.”

Busemarke og Mandemarke er altså på det punkt en parallel til Maglebysagen.

 

Cirka 10 tilslutningsafgifter på Rigsarkivet!

I forbindelse med den meget grundige undersøgelse af Maglebysagen, har Uffe Thorndahl på Rigsarkivet også fundet en mængde dokumenter om Mandemarke og Busemarke. Heriblandt cirka 20 dokumenter som viser, at husejerne i perioden 1955-1963 har ansøgt og fået tilladelse af sognerådet til at tilslutte deres husspildevand til Magleby sognekommunes kloakledninger. For cirka 10 ejendommes vedkommende er der tilmed fundet dokumentation på betaling af tilslutningsafgift på 30 kroner!

 

Statsforvaltningen afviste at rejse tilsynssag

Uffe Thorndahl bad Statsforvaltningen om at forholde sig til hvorvidt tilslutningsafgifterne i forbindelse med denne omkloakering var lovlige. Statsforvaltningens svarede d. 8. september 2016, at den ikke havde kompetence til at forholde sig til tilslutningsafgiften i Mandemarke og Busemarke med samme begrundelse, som den afviste Maglebysagen: At Statsforvaltningen kun kan føre tilsyn med kommuner – og ikke med aktieselskaber, herunder kommunalt ejede forsyningsvirksomheder.

 

Men: Før 2010 blev tilslutningsafgifter opkrævet af kommunerne!

Men her har Statsforvaltningen overset noget væsentligt:  Opkrævningerne blev indtil 2010 foretaget af kommunerne – ikke forsyningsselskaberne! Hvormed sagens substans altså – alligevel!- er Statsforvaltningens bord. Derfor bad Social- og Indenrigsministeriet d. 18.10. 2016 (efter Uffe Thorndahls henvendelse) Statsforvaltningen om en udtalelse til ministeriet:

” Statsforvaltningen anmodes i den forbindelse om at overveje, hvorvidt det har betydning for Statsforvaltningens afvisning af sagen, at det på tidspunktet for opkrævning af tilslutningsbidrag hos de omhandlede borgere i Busemarke og Mandemarke efter den dagældende betalingslov var kommunalbestyrelsen, der havde ansvaret for at opkræve tilslutningsbidrag.”

 

Statsforvaltningen slipper ikke for en stillingtagen!

Statsforvaltningens svar til ministeriet kom d. 31.10. 2016. Heri argumenterer Statsforvaltningen for at den ikke skal foretage en yderligere behandling – b.a. med henvisning til at bevisspørgsmål hører under domstolene.

Men det stiller ministeriet – som på dette tidspunkt har ændret navn til Økonomi- og Indenrigsministeriet – sig ikke tilfreds med. I et brev dateret 20.12. 2016 anmoder ministeriet således om “at Statsforvaltningen tager spørgsmålet om lovligheden af opkrævning af tilslutningsbidrag hos en række borgere i Busemarke og Mandemarke, Vordingborg Kommune, som følge af en foretagen kloakering i 2007-2008 op til fornyet behandling.”  Ministeriet erindrer Statsforvaltningen om de mindst 10 betalte tilslutningsafgifter, og at der ikke ifølge Betalingsloven må opkræves tilslutningsbidrag for ejendomme, der er tilsluttet eller pålignet tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg. Læs Økonomi- og Indenrigsministeriets anmodning af d. 20.12. 2016 om sagsnr. 2014-216332..

Møn Kommune forbedrede kloakeringen i 1974

Vordingborg Kommunes arkivmateriale indeholder i øvrigt mange oplysninger om de kommunale kloaker i de to landsbyer Mandemarke og Busemarke i daværende Møn Kommune. Den nuværende borgmester Knud Larsen var således med til helt tilbage til november 1974 at bevilge 46.500 kr. til at etablere en afskærende kloakledning i det østlige Busemarke. Kommunens forvaltning begrundede investeringen således :
” Gennem de senere år har man jævnligt modtaget klager over, at en del ejendomme i Busemarke bliver oversvømmet ved blot moderate regnskyl. Det drejer sig hovedsageligt om ejendomme beliggende på sydsiden af ” Den Søndre landevej”. Man har gentagne gange gennemtrukket de nærmeste ledninger, ligesom man har omlagt korte strækninger.”

 

Ledningsføringen i 2007-2008 ligner en vennetjeneste til Scavenius

Den konkrete ledningsføring i 2007-2008 var i øvrigt en besynderlig manøvre, som ser ud til at afspejle et ønske om at kloakledningen fra det nybyggede Geocenter Møns Klint  ikke måtte gå så tæt forbi Camping Møns Klint, at en tilslutning af campingpladsen havde været oplagt! Det havde ellers været den korteste vej – at trække spildevandsledningen fra Geocentret langs Klintevejen de få km til offentlig kloak i Magleby.

I stedet blev ledningen trukket i en lang og dyr omvej via Mandemarke. Det har givet en merudgift til skatteborgerne i størrelsesorden 20 millioner kroner. Hvorimod Klintholm Gods, som ejer Campingpladsen, på denne måde undgik både at skulle betale tilslutningsafgift og den løbende afledningsafgift. Campingpladsen har i flere årtier ledet deres utilstrækkeligt rensede spildevand ud til Vrinskebækken. Her har først Møn Kommune og senere Vordingborg Kommune vendt det blinde øje til. Langt om længe er der nu et pilerensningsanlæg på vej. Anlægget har mødt kritik dels på grund af placeringen i det fredede guldalderlandskab, men også på grund af tvivl om funktion i det stærkt skrånende terræn.

Campingpladsens ejer er Carl Gustav Scavenius, men det er hans far Peter Scavenius, som i det daglige repræsenterer Klintholm Gods.  Peter Scavenius er både bestyrelsesformand for GeoCenter Møns Klint og tilhørende fond. Klintholm Gods er dybt forgældet, hvilket kan formodes at være årsagen til, at man har villet spare på kloakering og relaterede driftsomkostninger. Men det er bare ikke i orden, at sagligheden i planlægningen skal sættes over styr for at imødekomme individuelle økonomiske hensyn. Det er ulovlig forskelsbehandling, og et symptom på et indspist lokalsamfund med vennetjenester.