Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/my-wp-translate/includes/class-my-wp-translate-po-parser.php on line 186
3F i Kalundborg malker af skatteydernes penge - Retssamfund DK

3F i Kalundborg malker af skatteydernes penge


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/social-warfare/functions/social-networks/googlePlus.php on line 71

Misbrugen af reglerne for kompensation for kommunalbestyrelsesmedlemmers tabte arbejdsfortjeneste er veldokumenteret af Uffe Thorndahl. I Kalundborg føjer der sig den graverende omstændighed til, at 3F har været direkte involveret og faktisk malket skatteyderne for penge.

Kommunen har udbetalt penge direkte til 3 F !!!

Nedenunder Uffe Thorndahls mail d. 26. oktober 2016 til Kalundborgs borgmester Martin Damm. De pågældende 3F medlemmer er anonymiseret.

 

Kære Martin Damm.
Vedr.: Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmerne Sten Drejø og Gunver Jensen.
Jeg har med mail af 14.10. modtaget aktindsigt i sagen fra Kalundborg kommune.
Jeg er noget overrasket over, at du som formand for kommunernes landsforening har medvirket til en så markant overtrædelse af helt elementære bestemmelser.
I styrelseslovens § 16 stk.5 er bestemt :
” Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.”
Selv for personer med moderat folkeskolelæsefærdighed står det helt klart, at det pågældende kommunalbestyrelsesmedlem skal dokumentere et faktisk afholdt tab, før kommunen lovligt kan anvende skatteydermidler til at erstatte det lidte tab.
Denne helt indlysende retlige forudsætning misligeholder kommunen under din ledelse helt systematisk i forbindelse med udbetalinger af tabt arbejdsfortjeneste – ikke til personen A eller til personen B –  men til 3F i Kalundborg. Mere ulovligt kan det næsten ikke blive, og det svarer åbenbart til Dansk Folkepartis omgang med EU-midler.
Så vidt jeg kan vurdere er A fratrådt 3F d. 1. marts 2014, således at det aktuelt handler om B. Hun aflønnes for 37 timer om ugen, og så påstår 3F helt uden nogen som helst form for dokumentation, at hun ville arbejde ca. 45-50 timer ugentligt, hvis hun ikke var medlem af kommunalbestyrelsen, og det er så begrundelsen for, at 3F henter penge hos skatteyderne. Jeg har i mit lange liv aldrig været præsteret for noget lignende. B har i gennemsnit ca. 6 timer om ugen, som 3F opkræver “tabt arbejdsfortjeneste” for. Det vil sige, at B’s ugentlige arbejdstid reduceres fra 39-44 timer, mens hun alene modtager løn for de aftalte 37 timer.
Det er en konstruktion som forekommer at være opfundet til lejligheden for at kunne hente penge hos skatteyderne. B’s timeløn er ca. 260 kr., og med det lønniveau så kan man næppe lovligt ansættes uden højeste tjenestetid. Det er der formentlig kun nogle få topembedsmænd i Kalundborg kommune der er, og de modtager antagelig hver en samlet løn, der minimum koster skatteyderne 1.2 millioner kr. om året.
Jeg har netop læst Rigsrevisonens rapport om lønrevision af Region Syddanmark af juni 2016, som også forholder sig til de få offentlige ansættelser uden en fastsat højeste tjenestetid.
Jeg vedlægger kommunens mail af 10.12.2014 til Tilsynet, samt side 1 af kommunens mail af 5.9.2016 til Tilsynet. Herudover vedlægger jeg to timesedler samt to fakturaer fra 3F.
Det fremgår heraf, at B har opgjort 10 timer d. 3.12.2015 i forbindelse med folkeafstemningen. Fakturaen viser en reduktion for overskridelsen af maksimums grænsen i henhold til lovens § 16 stk.5. Som det imidlertid fremgår af kommunens mail af 5.9.2016 modtager kommunalbstyrelsesmedlemmer, når de som tilforordnede deltager i en valghandling også diæter, så det betyder at B i de timer, hvor der udbetales tabt arbejdsfortjeneste også belaster skatteyderne med udgifter til diæter. Der kan næppe lovligt udbetales både tabt arbejdsfortjeneste og diæter for nøjagtig de samme timer.
I styrelseslovens § 16 stk 5. er bl.a. bestemt :
” Erstatning ydes for deltagelse i de i stk.1, litra a- e, nævnte møder m.v. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for udførelse af de i stk 1, litra f, nævnte aktiviteter.”
Jeg skal bede om aktindsigt i den/de beslutninger Kalundborg kommunalbestyrelse har truffet vedrørende de i litra f nævnte aktiviteter.
Jeg har fået en fornemmelse af, at der er udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste uden hjemmel i en række tilfælde som :
Byggemøde d. 10.9.13.
Uddeling af handicappris d. 3.12.13.
Møde med praktiserende læger d. 8.2.13.
Klap-arr. d. 20.1.16.
Frivillig fredag d. 25.9.15.
Udsattedag d. 29.9.15.
Frivillighedspris d. 26.9.14.
Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl
Ambassadør for
Borgerretsbevægelsen

Din kommentar vil blive værdsat!