Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/my-wp-translate/includes/class-my-wp-translate-po-parser.php on line 186
Ingen reaktion fra Statsforvaltningen om JYSK i Uldum - Retssamfund DK

Ingen reaktion fra Statsforvaltningen om JYSK i Uldum


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/social-warfare/functions/social-networks/googlePlus.php on line 71

Jysk - ingen reaktion fra SttsforvaltningenAllerede i april 2015 beskrev Uffe Thorndahl meget grundigt og omfattende sagen om ulovligt jordsalg mv. ved etableringen af JYSKs kæmpe lager i Uldum, Hedensted Kommune, og bragte sagen for Statsforvaltningen. Trods sagens alvor og økonomiske tyngde – de ulovlige dispositioner er direkte tabsgivende for kommunekassen i størrelsesorden af et tocifret millionbeløb – er der ikke kommet noget tegn på reaktion fra Statsforvaltningen. Desværre har vi i mellemtiden i mange typer af sager lært at forvente passivitet fra Statsforvaltningen. Så det kommer ikke som en overraskelse.

 

Uffe Thorndahls mail d. 2. november 2016 – efterfulgt af den oprindelige mail fra 24. april 2015:

Direktør Helle Haxgart
Statsforvaltningen
Store Torv 10
6200 Aabenraa.
Kære Helle Haxgart.
Vedr.: Kommunal matchfixing, Lars Larsens kæmpelager i Hedensted kommune. Kommunale vennetjenester ad libitum.
Jeg dokumenterede i forbindelse med min mail af 24.4.2015, og altså for ca. 1½ år siden, omfattende kommunale lovovertrædelser i forbindelse med Lars Larsens erhvervelse af et 33 ha stort erhvervsrael. Lovovertrædelser der dokumenteret medførte tab for kommunens borgere på et to-cifret millionbeløb. Jeg har efterfølgende fremsendt Tuilip sagen fra Vejle kommune, som minder meget om Lars Larsen sagen, og hvor de involverede kommunale ansvarlige blev pålagt ansvaret for de tocifrede milliontab først af tilsynsrådet for Vejle amt og efterfølgende af daværende indenrigsminister Thor Pedersen. Jeg finder det derfor overordentlig kritisabelt, at du fortsat ikke har behandlet de meget veldokumenterede kommunale ulovligheder. Men jeg går ud fra, at det skyldes den almindelige ulyst i embedsværket til at påtale andre myndigheders ulovligheder. På helt samme måde som vi nu i Tibetsagen kan konstatere, at ledende politiansatte uden videre løj overfor en domstol, givetvis ud fra den opfattelse, at det kunne de slippe godt fra, fordi store dele af embedssystemet var fedtet godt og grundigt ind dels i overtrædelser af grundlovens § 77 og
og § 79 og dels i den “cover up” med direkte og bevidste løgne som embedsmandsapparatet har udviklet over tid. Det er jo alene pressens fokusering på sagen, som har ført til afdækningen af grundlovsovertrædelserne og embedsværkets løgne.
Men jeg forestiller mig, at det er den samme anvendelse af embedsmandsprotektionen, som er forklaringen på, at Statsforvaltningen ikke har behandlet en sag som er fuldt oplyst, og jeg er også ret sikker på, at Statsforvaltningen selv efter 1½ år i en så oplagt og alvorlig sag fortsat ikke har indhentet udtalelser fra Hedensted kommune eller i øvrigt. Men skulle jeg have taget fejl, så skal jeg bede om aktindsigt i alt materiale som Statsforvaltningen har modtaget eller produceret siden 24.4.2015, idet Statsforvaltningen ikke behøver at genfremsende mine egne mails.
Jeg har sendt kopi til bl.a Statsrevisorerne.
Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl
Ambassadør for
Borgerretsbevægelsen
—– Original Message —–
Sent: Friday, April 24, 2015 2:46 PM
Subject: Fw: Kommunal matchfixing, Lars Larsens kæmpelager i Hedensted kommune, kommunale vennetjenester Ad libitum.
Direktør Helle Haxgart
Statsforvaltningen
Store Torv 10
6200 Aabenraa.
Kære Helle Haxgart.
Vedr.: Kommunal  matchfixing, Lars Larsens kæmpelager i Hedensted kommune. kommunale vennetjenester Ad libitum. J.nr. 2013-613/600.
Jeg har i mit arbejde med den omfattende sag ved flere lejligheder informeret Statsforvaltningen om sagen, og på dette tidlige stadium gav Statsforvaltningen udtryk for, at forvaltningen ikke for nærværende og på det foreliggende grundlag ville rejse en tilsynssag.
Jeg fremsender så hermed min færdige hvidbog om sagen, idet de 61 sider bilag fremsendes pr. separat mail.
Som det fremgår af hvidbogen så spiller to personer, der fortsat har en central kommunal placering meget væsentlige roller i den omfattende konstruktion af målrettede lovovertrædelser. Det er først og fremmest nuværende kommunaldirektør i Hedensted kommune Jesper Thyrring Møller, som også var kommunaldirektør i den daværende Tørring-Uldum kommune, samt borgmester Kirsten Terkilsen som også var borgmester i den daværende Tørring-Uldum kommune.
Det dokumenteres i hvidbogen, at kommunen solgte 33 ha. erhversvjord til Lars Larsen ( Lars Larsens vej 10 ) til 25 kr. pr.kvadratmeter, mens kommunen til markedsprisen udbød helt tilsvarende erhvervsjord på Lars Larsens vej 2,4, og 6 nogle få måneder senere til 130 kr. pr. kvadratmeter, altså mere end 5 gange så meget som det Lars Larsen betalte. Dette var kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller direkte involveret i ligesom han orkestrerede hele det ulovlige forløb, med et ekstremt og klart ulovligt tæt parløb med JYSK, som suverænt fik lov til at bestemme pris og udbudsvilkår efter, at hele 9 udkast til købsaftaler var gennemgået og forhandlet. Kommunen saboterede helt åbenlyst styrelseslovens krav om udbud i § 68 stk.1., og overtrådte en rækkke bestemmelser i reglerne vedrørende annoncering, ligesom kommmunaldirektøren også meget aktivt medvirkede i en afale om magtfordrejning vedrørende toiletfaciliteter til betjening af JYSK´s chauffører. Kommunaldirektør Jepser Thyrring Møller har i et omfang, der trods alt må antages at være usædvanligt for en kommunaldirektør bevidst arbejdet med overtrædelser af væsentlige love og dermed påført borgerne i kommunen meget betydelige økonomiske tab. Kommunaldirektøren har også bevidst misligeholdt sine forpligtelser overfor kommunalbestyrelsen og har undladt at informere bestyrelsen om de ulovlige beslutninger kommunalbestyrelsen traf i forløbet. Kommunaldirektøren har på denne måde bevidst begået lovovertrædelser af grunde, jeg overhovedet ikke forstår på baggrund af de tjenestepligter og det ansvar kommunaldirektøren har. Lovovertrædelserne er så veldokumenterede, at jeg går ud fra, at borgerne i Hedensted uden vidrer nu kan omtale Jesper Thyrring Møller som en lovovertræder/ forbryder.
Jeg har ikke været i stand til at påvise, at borgmester Kirsten Terkilsen direkte har været informeret om eller medvirket i de beskrevne lovovertrædelser. Men hun har i bedste fald udvist en ansvarspådragende grov uagtsomhed.
Jeg skal derfor på dette grundlag bede statsforvaltningen rejse en tilsynssag.
Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl
Klintholm Havnevej 74
4791 Borre
55893432

Din kommentar vil blive værdsat!