Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/my-wp-translate/includes/class-my-wp-translate-po-parser.php on line 186
Forsyningsselskaber og aktindsigt: Ministeriet skærer igennem! - Retssamfund DK

Forsyningsselskaber og aktindsigt: Ministeriet skærer igennem!


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/social-warfare/functions/social-networks/googlePlus.php on line 71

Forsyningsselskaber og aktindsigtI forbindelse med Magleby kloaksag har Vordingborg Forsyning undladt at besvare Uffe Thorndahls konkrete og begrænsede aktindsigtsbegæringer. Dette har Uffe klaget over til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som siden december 2016 afløser Natur- og Miljøklagenævnet. De afslog  for nylig at behandle Uffes klage med begrundelsen, at de ikke havde et konkret afslag fra Vordingborg Forsyning at forholde sig til.

Energi-, Fødevare- og Klimaministeriet skærer igennem

Uffe tog sagen videre til Energi-, Fødevare- og Klimaministeriet, som ikke var længe om at besvare med en kort og klar mail dem 30.marts 2017. Heri fastslås:

  • AT de direkte og indirekte kommunalt ejede forsyningsselskaber – selv om de ikke anses som en del af den offentlige forvaltning (!) – er omfattet af vandsektorlovens §14, og derigennem omfattet af offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
  • AT afslag på aktindsigtsanmodninger kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • AT nævnet kan tage en sag op selv om der ikke foreligger en egentlig afgørelse, hvis nævnet vurderer, at selskaberne “ved ikke at besvare en aktindsigtsanmodning rettidigt stiltiende har givet afslag op en anmodning om aktindsigt.”
  • AT hvis alle administrative klagemuligheder er udtømte, kan klager over sagsbehandlingstid rettes til Folketingets Ombudsmand.

Læs hele udtalelsen fra Energi-, Fødevare- og Klimaminsteriet.

Samt Uffes kommentar i anledning af ministeriets svar:

Kære Alle.
Vi har nu gentagne gange været udsat for forsyningsselskabers nærmest konsekvente og omfattende misligeholdelser af offentlighedsloven.
Klager over disse misligeholdelser skal nu sendes til det nyoprettede Miljø- og Fødevareklagenævn i Viborg, som har overtaget denne opgave efter Natur- og Miljøklagenævnet i København. Det ser ud til, at personalet kun i et begrænset omfang har flyttet med, og at dem der så har overtaget opgaven er nyansatte stort set uden egentllg viden på området.
Når forsyningsselskaber så meget målbevidst har misligeholdt offentlighedsloven, og når vi så har klaget over denne misligeholdelse, har Miljø- og Fødevareklagenævnet meldt hus forbi, med den begrundelse, at nævnet efter loven kun kan behandle klager over faktiske beslutninger om afslag på aktindsigt, men ikke over klager over, at forsyningsselskaberne slet ikke behandler aktindsigtsbegæringen.
Dette forhold som i et land, som beskriver sig selv som et retssamfund selvsagt er uholdbart har jeg derfor bedt Energi- forsynings- og Klimaministeriet tage stilling til.
Ministeriet har svaret d. 30.3.2017, hvori ministeriet klart underkender den i øvrigt helt uforståelige praksis som Miljø- og Fødevareklagenævnet havde anlagt. Ministeriet fastslår :
” Selvom der ikke foreligger en egentlig afgørelse om aktindsigt, vil Miljø- og Fødevareklagenævnet kunne tage en sag op, hvis nævnet vurderer, at vand og eller/spildevandsselskaber ved ikke at besvare en aktindsigtsanmodning rettidigt stiltiende har givet afslag på en anmodning om aktindsigt.”
Så har man ikke hørt fra forsyningsselskabet indenfor de i loven fastsatte maksimale 7 arbejdsdage kan sagen derfor omgående sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det synes jeg så er en tilfredsstillende afslutning på et i øvrigt helt uholdbart problem i et retssamfund.
Mange venlige hilsener
Uffe Thorndahl
Ambassadør for
Borgerretsbevægelsen

 

 

Din kommentar vil blive værdsat!