Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/my-wp-translate/includes/class-my-wp-translate-po-parser.php on line 186
Guldborgsund og Vordingborg: Særligt regelsæt for henvendelser fra Uffe Thorndahl - Retssamfund DK

Guldborgsund og Vordingborg: Særligt regelsæt for henvendelser fra Uffe Thorndahl


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/social-warfare/functions/social-networks/googlePlus.php on line 71

Guldborgsund og Vordingborg vedtager særligt regelsæt for Uffe Thordahl

Uffe Thorndahl har, som bisidder for en lang række borgere i Guldborgsund og Vordingborg kommuner, via sin korrespondance med disse kommuner bl.a. bedt om omfattende aktindsigter, samt i direkte vendinger ytret kritik. Som reaktion på dette har Guldborgsund kommune og Vordingborg kommune nu indført et særligt regelsæt, specielt gældende henvendelser fra Uffe Thorndahl. Læs brevet af borgmestrene John Brædder og Knud Larsen til Uffe Thorndahl. Borgmestrenes og kommunaldirektørernes underskrifter

Men kan kommunerne indføre særregler uden at overtræde offentlighedsloven og forvaltningsloven og uden at overtræde retningslinjerne for god skik i forvaltningen, herunder rettighederne for de borgere Thorndahl er bisidder for? Hvad med ytringsfriheden? Og kan borgmestrene – sekunderet af deres kommunaldirektører Søren Bonde og Laus Svendsen-Tune  – indføre et særligt regelsæt for en “vanskelig” borger uden at henvise til med hjemmel i hvilken lovgivning dette sker? Uffe Thorndahl har sendt spørgsmålene videre til Økonomi- og Indenrigsministeriet via nedenstående brev dateret d. 11. december 2016.

Samtidig understreger Uffe Thorndahl i en kommenterende mail, at jeg i begge kommuner har mødt ansatte, som er kompetente, hæderlige og med ønsket om at gøre en rigtig god indsats for de borgere, de betjener. Det er synd for dem, og os borgere, at ledelsen af kommunerne er så ringe. Vi har alle fortjent bedre, meget bedre.”

 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K.
Vedr.: Guldborgsund og Vordingborg kommuners indskrænkninger af forvaltningslov og offentlighedslov.
Jeg har modtaget medsendte brev fra Guldborgsund kommune og Vordingborg kommune, underskrevet af kommunernes borgmestre og kommunaldirektører.
Jeg vurderer, at der her er truffet en afgørelse omfattet af forvaltningsloven, og som derfor skal indeholde en henvisning til de paragraffer i lovgivningen, der danner grundlag for afgørelsen. Som det fremgår så har kommunerne ikke henvist til en eneste bestemmelse, og jeg går ud fra, at kommunernes afgørelse derfor er ulovlig, men det skal jeg bede ministeriet særskilt bekræfte.
I langt hovedparten af de sager, jeg er involveret i, repræsenterer jeg borgere som bisidder efter forvaltningslovens § 8 stk.1. Jeg skal derfor i den anledning bede ministeriet oplyse, om det overhovedet er lovligt på denne måde, at forsøge at begrænse rettighederne for de borgere, som jeg repræsenterer som bisidder ?
Jeg er helt opmærksom på, at kommunerne nødvendigvis må bruge ressourcer på sager, som er håndteret kritisabelt, på samme måde som virksomheder i forhold til skattemyndighederne må bruge mange ressourcer, når virksomhederne snyder i skat.
Så svarene til kommunerne er de enkle : Overhold landets love, ophør med at lyve overfor borgerne og undlad helt de mange vennetjenester, der i dag florerer. Gør kommunerne det, så ville megen kritik hurtigt forstumme, og jeg ville beskæftige mig med andre problemer.
De to kommuner har dokumenteret efter mange, mange borgeres opfattelse både løjet overfor borgerne, overtrådt lovgivningen, og i vidt omfang misligeholdt helt grundlæggende forvaltningsretlige regler som : officialprincippet, den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, proportionalitetsprincippet, og der forekommer helt åbenbart et betydeligt omfang af vennetjenester. Så det er derfor naturligt, at borgerne reagerer, og også at de i mange tilfælde ønsker, at jeg i kraft af min viden og erfaring skal være deres bisidder.
Jeg går også udfra, at det er i fuld overensstemmelse med grundlovens § 77 om ytringsfrihed, at vi som borgere direkte og offentligt kan tilkendegive, at en kommune lyver og begår lovovertrædelser, når man som borger kan konstatere det. Men det skal jeg ligeledes bede ministeriet om direkte at bekræfte.
Jeg skal blot nævne nogle enkelte eksempler.
Vordingborg kommune.
Omfattende lovovertrædelser i forbindelse med nedrivning af en bolig Klintholm Havnevej 6.
Ulovlig opkrævning af udgifter i forbindelse med færdselsuheld.
Ulovlig påligning af moms på gebyrer for blinde alarmer.
Dokumentfalsk i forbindelse med ændring af BBR skemaer i strid med gældende retsgrundlag.
Svindel med opkrævning af kloaktilslutningsbidrag. Kommunen opkræver bl.a. bidrag i områder, hvor kommunen har anlagt en offentlig kloakledning, der er sikret ved tinglysning.
Guldborgsund kommune.
Kommunen  har i forbindelse med en række spildevandssager groft misbrugt borgernes tillid.
Kommunens ledelse har misbrugt borgernes penge til overnatninger helt op til 6.000 kr. pr. nat.
Borgmesteren har med sin kone på skatteydernes regning tilsyneladende helt uden nogen form for tjenstlig begrundelse taget en aftentur til Rostock med overnatning for at tage retur efter morgenmaden.
Når de to kommuner har produceret det medsendte brev skyldes det antagelig en enkelt person som figurerer i begge kommuner. Det drejer sig om Helle Munk, der er sekretariatschef i Vordingborg kommune til 750.000 kr. om året, hvortil muligvis kommer pension, Hun er samtidig medlem af Guldborgsund kommunalbestyrelse, hvor hun antagelig koster skatteyderne ca. 400.000 kr. årligt. Jeg vil gætte på, at det er hende, der har organiseret denne aktion, simpelthen for at kunne true eller chikanere borgere til tavshed.
Jeg har sendt kopi til Transparency International.
Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl
Ambassadør for
Borgerretsbevægelsen.

Din kommentar vil blive værdsat!