Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/my-wp-translate/includes/class-my-wp-translate-po-parser.php on line 186
Krænker Vordingborg og Guldborgsund Uffes ytringsfrihed? - Retssamfund DK

Krænker Vordingborg og Guldborgsund Uffes ytringsfrihed?


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/social-warfare/functions/social-networks/googlePlus.php on line 71

Krænker Vordingborg og Guldborgsund kommuner Uffe Thorndahls ytringsfrihed?

I forrige indlæg har vi fortalt om de særregler Vordingborg og Guldborgsund kommuner har indført for henvendelser fra Uffe Thorndahl, som er bisidder for en lang række borgere i disse og andre kommuner.

“…henvendelser , hvor du fremsætter kritik af Guldborgsund og Vordingborg kommuners virksomheder…vil ikke blive behandlet.”

I nedenstående henvendelse til Justitsministeriet d. 16. december 2016 stiller Uffe skarpt på, hvorvidt de særregler han er underlagt, er forenelige med den grundlovssikrede ytringsfrihed. Vordingborg og Guldborgsund dikterer: …”henvendelser , hvor du fremsætter kritik af Guldborgsund og Vordingborg kommuners virksomheder…vil ikke blive behandlet.”

Uffe beder Justitsministeriet om at forholde sig til, hvorvidt dette er en overtrædelse af Grundlovens §77 om ytringsfrihed:  ” Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sin tanker, dog under ansvar overfor domstolene. Censur og andre forebyggende foranstaltninger kan ingensinde påny indføres.”

Uffe Thorndahls henvendelse til Justitsministeriet i sin helhed:

 

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K.
Vedr.: Vordingborg og Guldborgsund kommuners bebudede overtrædelser af grundlovens § 77.
Jeg har medsendt det brev af 6.12.2016, jeg har modtaget fra Vordingborg og Guldborgsund kommuner. Der er et enkelt element i dette brev, som jeg i henhold til forvaltningslovens § 7 stk.1 skal bede justitsministeriet om bistand og vejledning til.
Kommunerne skriver om den første bestemmelse i deres “regelsæt” bl.a. :
” … eller henvendelser , hvor du fremsætter kritik af Guldborgsund og Vordingborg kommuners virksomheder…vil ikke blive behandlet.”
Jeg har gentagne gange dokumenteret, at de to kommuner lyver overfor deres borgere og også overtræder landets love. Dokumentationer som kommunerne aldrig har været i stand til at imødegå.
Jeg skal blot nævne to af mange, mange eksempler fra Vordingborg kommune.
1.
Vordingborg kommune havde gennem måneder overfor borgerne og i medierne i en spildevandssag fastslået : “Amtet kloakerede aldrig.”
Da jeg og et par borgere kontrollerede dette udsagn i kommunens arkiv, kunne vi i løbet af få minutter konstatere, at dette var en lodret løgn. Amtet var den myndighed, der før kommunalreformen i 1970 gennemførte et meget stort antal offentlige kloakanlæg i sognekommunerne.
2.
Kommunens beredskab modtog som alle andre en række fejlalarmer. Staten har fastsat et gebyr, der skal betales pr. fejlalarmering. Vordingborg kommune har pålagt gebyret moms, hvad der er klokkeklart ulovligt. Det kræver såmænd kun to minutters indsats på nettet, så kan man konstatere denne ulovlighed som Vordingborg kommune imidlertid bevidstløst fortsatte med år ud og år ind.
Jeg har medsendt en artikel i dagbladet Sjællandske af 3.11.2016 ; Så er bunden nået.
Indlægget er udarbejdet af Allan Huglstad, formand for Borgerlisten i Vordingborg. Artiklen giver en retvisende beskrivelse af niveaet i Vordingborg kommune.
Kommunerne har begået mange lovoverovertrædelser og har løjet i et meget betydeligt omfang overfor borgerne.
Jeg læser kommunerens regelsæt sådan, at såfremt jeg i en henvendelse medtager en faktuel konstatering af, at kommunen har begået en lovovertrædelse eller løjet overfor borgerne, – en henvisning som giver mening i den konkrete henvendelse, så vil kommunen ikke behandle henvendelsen heller ikke, når det som det ofte sker med grundlag i forvaltningslovens § 8 stk.1.
Jeg læser derfor denne del af kommunernes regelsæt som en overtrædelse af grundlovens § 77 om forbud mod forebyggende foranstaltninger som fastslår :
” Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sin tanker, dog under ansvar overfor domstolene. Censur og andre forebyggende foranstaltninger kan ingensinde påny indføres.”
Jeg skal derfor bede ministeriet om at besvare følgende spørgsmål, evt. via anden myndighed jf. forvaltningslovens § 7 stk.2.
1.
Har kommunerne overtrådt grundlovens § 77 ved at forbyde mig, at beskrive sandheden om kommunerne ?.
2.
Har kommunerne ret til i henhold til forvaltningsloven at afvise at behandle en henvendelse bl.a. med afsæt i forvaltningslovens § 8 stk1. fordi der i henvendelsen retvisende henvises til kommunale løgne og lovovertrædelser ?.
3.
Hvordan skal jeg mest hensigtsmæssigt forholde mig til kommunernes indførelse af forebyggende foranstaltninger i direkte strid med grundlovens § 77?.
Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl
Ambassadør for
Borgerretsbevægelsen

Din kommentar vil blive værdsat!