Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/my-wp-translate/includes/class-my-wp-translate-po-parser.php on line 186
Sammenspisthed mellem dommere, advokater og kommunale nøglepersoner - Retssamfund DK

Sammenspisthed mellem dommere, advokater og kommunale nøglepersoner


Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/retssamfund.dk/public_html/wp-content/plugins/social-warfare/functions/social-networks/googlePlus.php on line 71
med-lov-skal-land-byggesJustitsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K.
Cc: Højesteret, Østre Landsret samt domstolsstyrelsen.
Vedr.: Dommeres sammenspisthed med advokater og kommunale nøglepersoner.
Jeg er blevet opmærksom på foreningen :
Foreningen for kommunal- og forvaltningsret i Danmark.
Jeg synes, at det er fint at praktiserende advokater finder sammen i foreninger, der f.eks. beskæftiger sig med forvaltningsret, og tilsvarende for offentligt ansatte. Men jeg finder det for et retssamfund helt uacceptabelt, at dommere deltager i disse faglige loger.
Jeg har medsendt oversigten over bestyrelsesmedlemmer, og heraf fremgår at højesteretsdommer Kristian Korfits Nielsen er medlem af bestyrelsen, samt at landsretsdommer Niels Fenger også er medlem af bestyrelsen.
Jeg går derfor ud fra, at et antal af landets dommere også er medlemmer af foreningen. Det betyder, at en række praktiserende advokater får en tæt kollegial relation til landets dommere, og under foreningens aktiviteter eller direkte privat har mulighed for at få fikset verserende sager til deres fordel. Det samme gælder kommunale nøglepersoner med sager, hvor de og kommunen er i klemme.
Jeg har som bisidder for mange borgere landet over ofte hørt borgerne give udtryk for, at retssystemet virker utrolig sammenspist, og at det som borger uanset om man har ret, er meget svært at få ret overfor en offentlig myndighed.
Domstolsstyrelsen fastslår, at danske domstole skal sikre : Både rigtige og retfærdige domme. Men sådan opleves det ikke i virkeligheden, hvor borgerne ofte opfatter domstolene som sammenspiste med myndighederne.
Regelsættet God adfærd i det offentlige indledes med en beskrivelse af de grundlæggende værdier for den offentlige forvaltning. Heri understreges, at den offentlige myndighed skal udøves bla. på grundlag af integritet, habiltet og uvildighed. I forhold til mange borgeres oplevelser af virkeligheden, opleves denne oplistning af de grundlæggende værdier for den offentlige forvaltning mere som en karikatur, og en af forklaringerne kan meget vel skyldes, at dommerne deltager som medlemmer af en forening, hvor dommerstandens uafhængighed og uvildighed simpelthen kompromitteres. Jeg skal derfor foreslå ministeriet, at sørge for at dommerne ikke fortsat kompromitteres gennem medlemskaber af en forening som Foreningen for kommunal- og forvaltningsret.
Jeg er sikker på, at de involverede vil hævde, at  de naturligvis sagtens kan holde tingene adskilt. Det er der mange, der i mange sammenhænge har påstået. Jeg kan efter mine knap 40 år i politik fastslå, at der er ingen, der kan holde sådanne ting adskilt. Alle påvirkes af personlige relationer, og de afgørelser, der efterfølgende træffes er derfor også påvirkede. Og når det gælder noget så noget så afgørende som tilliden til vore domstole og deres upartiskehed, så er denne beskrevne sammenblanding gift for borgernes tillid til retsvæsenet.
Jeg har sendt kopi til Højesteret, Østre Landsret samt domstolsstyrelsen.
Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl
Ambassadør for
Borgerretsbevægelsen

Din kommentar vil blive værdsat!